JONNA STEN DESIGN

 

FILMEN

En betraktelse av en betydelsefull plats. En balkong och dess känsla, en kall sommardag. 

Del av kurs på Konstfack. Redigerad i Premiere Pro.

2017

© 2020 by Jonna Sten