JONNA STEN DESIGN

 

BOST

En möbel inspirerad av den så kallade "bordstolen", ett vanligt inslag i bönders hem under 1600-talets Sverige.

BOST, en abstrakt tolkning av bordstolen, fyller en praktisk funktion i dagens trångbodda hem. Det minimalt behandlade furut, förstärker det minimalistiska helhetsuttrycket och påminner om den gamla bordstolens enkla ursprung.

Skapad i samarbete med Moderna Museet, som en del av caféets inredning.

Specifikationer

Del av kurs på Nyckelviksskolan.

 

Benet/ryggstödet: 45x20x2 cm                   

Övriga ben: 45x7x2 cm                             

Bordsyta/sittyta: 70x45 cm, 45x35 cm

        

Material: Massiv furu

Byggd av Moderna Museets snickeri

2012

Bordstol uppfälld, 1600-tal. Foto: digitaltmuseum.se

Bordstol nedfälld, 1600-tal. Foto: digitaltmuseum.se

Mockup med dörrhandtag. Uppmanar användaren till att fälla ned ryggstödet. Fungerar även som krok. Re-board kartong.

Mockup som bord & stol.

Slutgiltig BOST. Spåret beskriver fällfunktionen som exkluderades pga. Moderna Museets säkerhetsregler.

Slutgiltig BOST (BOrdSTol). Ena kortsidan.

Slutgiltig BOST. Andra kortsidan.

placeringmoderna.jpg

Moderna Museets café med BOST och andra möbler som ingick i konceptet. Rendering i regi av Moderna Museet.