top of page

En visuell betraktelse av Kungliga Tekniska Högskolans huvudbiblioteks fasad, ritad av arkitekt Per Ahrbom. 

 

Under sex månader fotograferades glasfasaden för att utforska dess konstnärliga uttryck. Skiftande årstider och ljus belyser fasadens briljanta estetik.

Mått: 15 x 21 cm

Tryckt av Printley AB

2008

 

KTH

bottom of page