En visuell betraktelse av Kungliga Tekniska Högskolans huvudbiblioteks fasad, ritad av arkitekt Per Ahrbom. 

 

Under sex månader fotograferades glasfasaden för att utforska dess konstnärliga uttryck. Skiftande årstider och ljus skapar stora kontraster, vilket belyser fasadens briljanta estetik.

Mått: 15 x 21 cm

Tryckt av Printley AB

2008

 

KTH

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Glasfasaden reflekterar tegelfasaderna mittemot. Ett bra sätt att skapa lätthet i en relativt trång passage. Glaset blir näst intill osynligt och framhäver den ursprungliga arkitekturen av tegel, istället för att estetiskt konkurrera med den. Bokstäverna, "Bibliotek", är vinklade så de kan läsas från gångvägens början och slut.

press to zoom

I mörkret visas fasadens kontrasterade kvalitéer. Fasaden blir helt transparent och visar bibliotekets insida. Kontrasten skapar dynamik då insidan plötsligt är i fokus. I dagsljus är utsidan i fokus.

press to zoom

Fasaden i varm höstskrud.

press to zoom

Ett kallt uttryck under vintern.

press to zoom