top of page

En prototyp av en mortel anpassad för att passa den lilla, såväl som den stora handen. Morteln är uppdelad i flera delar för att underlätta användningen. Den skålformade delen placeras i mortelns stödjande del då innehållet mortlats, och lyfts därefter ur. Innehållet hälls ut lättare i och med möjligheten att separera morteln i två delar, då dess vikt minskar avsevärt.

 

Planerad utveckling av designen inkluderar att omforma mortelns tredje del, stöten, till en sked och att göra den skålformade delens botten konvex. Det skulle förstärka mortelns semiotiska kvalitéer.  

 

Mått

Skål: 12x13 cm

Ställning: 15x7 cm

Stöt: 13x5 cm

Material: Gips och granitspray (tänkt material: granit)

2015

MASH

bottom of page