top of page

En mortel anpassad för att passa den lilla såväl som den stora handen. Mortelns helhet är uppdelad. Den skålformade delen placeras i mortelns stabiliserande del medan innehållet mortlas. Därefter lyfts skålen, för att med längre vikt hälla ut dess innehåll. 

 

Planerad utveckling av MASH inkluderar förbättring av dess semiotiska kvalitéer.  

 

Mått

Skål: 12x13 cm

Ställning: 15x7 cm

Stöt: 13x5 cm

Material: Gips och granitspray (tänkt material: granit)

2015

MASH

bottom of page