En prototyp av en mortel anpassad för att passa den lilla, såväl som den stora handen. Morteln är uppdelad i flera delar för att underlätta användningen. Den skålformade delen placeras i mortelns stödjande del då innehållet mortlats, och lyfts därefter ur. Innehållet hälls ut lättare i och med möjligheten att separera morteln i två delar, då dess vikt minskar avsevärt.

 

Planerad utveckling av designen inkluderar att omforma mortelns tredje del, stöten, till en sked och att göra den skålformade delens botten konvex. Det skulle förstärka mortelns semiotiska kvalitéer.  

 

Mått

Skål: 12x13 cm

Ställning: 15x7 cm

Stöt: 13x5 cm

Material: Gips och granitspray (tänkt material: granit)

2015

MASH

press to zoom

Mortelns tre delar.

press to zoom

Stötens massiva form och tyngd ger användaren extra kraft.

press to zoom

Stötens ena ände planeras att omformas till att ha samma funktion som en sked. En konkavitet ger plats för fingrarna.

press to zoom

En diskret lutning visar var innehållet kan hällas ut. Denna relativt lilla del av morteln är lätt att använda, i och med sin relativt lätta vikt.

press to zoom