JONNA STEN DESIGN

 

PLAGIAGE

PLAGIAT

HOMMAGE

Examensprojekt, Industridesign, Konstfack University of Arts, Crafts & Design, 2019

 

Designklassiker har länge varit omtyckta och inspirerat designers världen över. Dess formspråk kan ofta förnimmas i inredningsprodukter och möbler som designas idag. I en del fall tangerar ny design till att vara plagiat, kopior, av designklassiker.

I detta projekt undersöks hur designklassiker kan generera estetiskt fristående inredningsprodukter. Det vill säga, hur designers i sitt skapande kan förhålla sig till den inspiration designklassiker ofta ger, utan att generera design som är eller liknar plagiat. 

Resultatet, metoden Plagiage, är ett sätt för designers att på ett strukturerat sätt skapa fristående design, så kallade "plagiageprodukter". Ordet Plagiage är en sammanslagning av orden plagiat, stöld, och hommage, hyllning.

 

Nedan visas instruktioner som beskriver hur en "plagiageprodukt" blir till.

                             

                                                                 

1/1

METOD

PLAGIAGEPRODUKT PALETT

Palett Mönster & Kudde är plagiageprodukter som framkommit av metoden Plagiage. Den del av designklassikern CH24, Y-stolen, av Hans J. Wegner, som har plagierats är ryggstödet som ser ut som ett Y. Det funktionella komplement konsumenter anser att stolen behöver, är något som ökar bekvämligheten för användarens rygg. Därav valet av produktkategori: kudde.

 

Det textila mönstret är baserat på Y-formen och är inspirerat av Y-stolens elegans, dynamik och rumsliga närvaro. Mönstret kompletterar Y-stolen estetiskt, men är tillräckligt estetiskt fristående för att inte påminna om designklassikern i fråga.

Palett Kudde är utformad efter Y-stolens form och kan på olika sätt viras och fästas i stolens hålrum, vilket tillgodoser användarens olika behov och fysiska förutsättningar.

Palett Kudde passar Y-stolen, såväl som andra stolar, vilket understryker dess estetiskt fristående kvalitéer. 

 

Textilierna och kuddarna i beige-vitt, grå-vitt, blått, grönt, rött och gult är estetiska hyllningar till Y-stolen. De är Plagiage.

Kuddens form ska bearbetas ytterligare för att förbättra de ergonomiska kvalitéerna.

1/8

UTSTÄLLNING

 

Utställning av examensprojektet på Konstfacks Vårutställning 2019. I förgrunden visas två andra designklassiker, 9093 Kettle av Michael Graves, och PH 2/1 Pendel av Poul Henningsen, som också kan generera "plagiageprodukter".

Plagiage - Palett Kudde och Mönster.

Besökarnas tankar om begreppet designklassiker, som skrevs på post-its och sattes upp på väggen.

Några av besökarnas reflektioner om designklassiker.

Ett utkast av mönstret som bedömdes vara för rörigt för att stämma överens med Y-stolens lugna uttryck.

Tidigt utkast av mönstret och olika varianter av kuddformer.

Palett Mönster. Baserat på en plagierad del av Y-stolen (Y-formen), Y-stolens estetiska uttryck och plagiagedesignerns formspråk.

En blå variant av Palett Kudde Basic.

En röd variant av Palett Kudde Basic.

En grön variant av Palett Kudde Basic.

DEL AV PROCESS

 

1/8

Under designprocessen var ett sidobord och en ljuslykta två alternativa plagiageprodukter. De valdes bort då dess funktioner inte kompletterar Y-stolen lika väl som kudden.

 

Flera av skissmodellerna är för lika designklassikern, ur ett estetiskt perspektiv, och är därmed inte tillräckligt estetiskt fristående för att klassas som plagiageprodukter.

 

Vattenkokaren 9093 Kettle av Michael Graves för Alessi, och armaturen PH 2/1 Pendel av Poul Henningsen för Louis Poulsen, är ytterligare exempel på designklassiker som kan generera plagiageprodukter. Delar av projektets designprocess från början till slut visas nedan.